KOMUNIKAT:
ZKM informuje, że w związku z remontem od 26 marca zamknięta dla ruchu jest ulica Licealna. Wskutek zamknięcia od dnia 5 lipca 2018 skrzyżowania ulic Towarowej i Sienkiewicza autobusy ZKM nie będą kursowały ul. Okrzei, w związku z czym prosimy mieszkańców o korzystanie z przystanków zlokalizowanych na ul. 15 Sierpnia, Łuszczewskich lub PKP. Jednocześnie informujemy, że od 15 lipca 2018 przystanki „Traugutta LO” zostaną przeniesione na ul. Ziemowita, którędy nastąpi objazd spowodowany planowanym zamknięciem skrzyżowania ulic Licealnej, 15 Sierpnia i Traugutta. Autobusy linii 1, 3, 3A, 4, 5, 7 będą dojeżdżać bezpośrednio do PKP z pominięciem ul. Łuszczewskich.

AKTUALNE CENY BILETÓW:

 

bilet jednorazowy normalny - 2,80 złotych,

bilet jednorazowy ulgowy - 1,40 złotych,

bilet normalny z 15% ulgą - 2,38 złotych, ważny z Sochaczewską Kartą Mieszkańca,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy normalny - 3,00 złote,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy ulgowy  - 1,50 złotych

bilet jednorazowy normalny zakupiony u kierowcy w autobusie - 3,40 złotych,

bilet jednorazowy ulgowy zakupiony u kierowcy w autobusie - 2,00 złotych,

 

karnet normalny (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 14,00 złotych,

karnet ulgowy (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 7,00 złotych,

 

bilet miesięczny normalny - 84,00 złote,

bilet miesięczny ulgowy - 42,00 złote,

 

opłata za przewóz zwierząt- 2,80 złotych.

 

OPŁATA DODATKOWA:

 

a. przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu ( biletu ) - 140,00 złotych,

 

b. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu  – 112,00 złotych,

 

c. spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 336,00 złotych,

 

d. w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b bezpośrednio u kontrolera ich wysokość obniża się odpowiednio na  98,00 złotych i 78,40 złotych,

 

e. w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b w ciągu 7 dni wysokość obniża się na 112,00 złotych i 89,60 złotych,

 

f. oplata manipulacyjna za koszty związane z rozpatrzeniem odwołań od opłaty dodatkowej - 5,60 złotych.