UWAGA:
W związku z przebudową ul. Chopina na odcinku od Ronda Jana Pawła II w Chodakowie do torów kolejki wąskotorowej na Kistkach, od dnia 7 stycznia 2019 do odwołania autobusy linii 1, 2, 3, 3A 5, 6 i LD, DHL będą korzystać z objazdu ulicami Trojanowską, Łąkową i Młynarską, rozkłady jazdy znajdują się na przystankach. Czasy przejazdu zostają zachowane.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich, co spowodowane jest korektą rozkładu pociągów, urealnieniem czasu przejazdu objazdem ulicy Chopina (Trojanowska, Łąkowa, Młynarska), a także modyfikacją niektórych linii na obszarze Gminy Sochaczew i Nowa Sucha. Wybrane kursy linii 3 i 3A przebiegać będą przez Żuków, linii nr 6 przez Mokas, linii nr 7 przez Kuznocin, Kąty, Altankę i Gawłów, a linia nr 8 pobiegnie w całości przez Kozłów Biskupi.

DARMOWE PRZEJAZDY DO ŻELAZOWEJ WOLI
ZKM informujemy, że we wszystkie wolne dni od 1 maja do 29 września 2019 r. w godzinach od 8.10 z PKP do 18.57 z Żelazowej Woli autobus linii nr 6 będzie kursował bezpłatnie.

UWAGA: W związku z wcześniejszym odjazdem ze stacji PKP Sochaczew do W-wy pociągu Mazovia w terminie 10.06. - 22.06.19, autobus linii nr 6 odjeżdżający z Mokasu w dni robocze o 6.02 zostanie przyspieszony o 12 min. Będzie to możliwe poprzez ograniczenie kursu o 4.46 z Żelazowej Woli tylko do PKP oraz zmianę wyjazdy z PKP do Mokasu z 5.30 na 5.15.

UWAGA: ZKM uprzejmie informuje, że wakacyjny rozkład jazdy zacznie obowiązywać od dnia 21 czerwca 2019 r. Biorąc pod uwagę dalszą komasację autobusów na ul. Trojanowskiej, przy jednoczesnym spadku ruchu pasażerskiego w okresie letnim, od dnia 24 czerwca zadania linii nr 4 przejmie zmodyfikowana linia nr 5, która obejmie cmentarz. komunalny, Szczegółowy rozkład po zmianach zostanie przedstawiony na stronie zkm.sochaczew.pl 18 czerwca 2019 r.

UWAGA: Od 2019-06-24 nastąpi zmiana rozkładu jazdy.

AKTUALNE CENY BILETÓW:

 

bilet jednorazowy normalny - 2,80 złotych,

bilet jednorazowy ulgowy - 1,40 złotych,

bilet normalny z 15% ulgą - 2,38 złotych, ważny z Sochaczewską Kartą Mieszkańca,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy normalny - 3,00 złote,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy ulgowy  - 1,50 złotych

bilet jednorazowy normalny zakupiony u kierowcy w autobusie - 3,40 złotych,

bilet jednorazowy ulgowy zakupiony u kierowcy w autobusie - 2,00 złotych,

 

karnet normalny (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 14,00 złotych,

karnet ulgowy (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 7,00 złotych,

 

bilet miesięczny normalny - 84,00 złote,

bilet miesięczny ulgowy - 42,00 złote,

 

opłata za przewóz zwierząt- 2,80 złotych.

 

OPŁATA DODATKOWA:

 

a. przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu ( biletu ) - 140,00 złotych,

 

b. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu  – 112,00 złotych,

 

c. spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 336,00 złotych,

 

d. w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b bezpośrednio u kontrolera ich wysokość obniża się odpowiednio na  98,00 złotych i 78,40 złotych,

 

e. w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b w ciągu 7 dni wysokość obniża się na 112,00 złotych i 89,60 złotych,

 

f. oplata manipulacyjna za koszty związane z rozpatrzeniem odwołań od opłaty dodatkowej - 5,60 złotych.