KOMUNIKAT:
ZKM informuje, że w związku z remontem od 26 marca zamknięta dla ruchu jest ulica Licealna. Wskutek zamknięcia od dnia 5 lipca 2018 skrzyżowania ulic Towarowej i Sienkiewicza autobusy ZKM nie będą kursowały ul. Okrzei, w związku z czym prosimy mieszkańców o korzystanie z przystanków zlokalizowanych na ul. 15 Sierpnia, Łuszczewskich lub PKP. Jednocześnie informujemy, że od 15 lipca 2018 przystanki „Traugutta LO” zostaną przeniesione na ul. Ziemowita, którędy nastąpi objazd spowodowany planowanym zamknięciem skrzyżowania ulic Licealnej, 15 Sierpnia i Traugutta. Autobusy linii 1, 3, 3A, 4, 5, 7 będą dojeżdżać bezpośrednio do PKP z pominięciem ul. Łuszczewskich.

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

96-500 SOCHACZEW

AL. 600 LECIA 90

Kasa ZKM

Czynna tylko w dni robocze od godz. 7.00 do godz.14.45.
Natomiast od dnia 26 każdego miesiąca i dwa dni robocze następnego miesiąca czynna od godz. 7.00 do godz. 17.30.

Przerwa od godz. 8.45 do godz. 9.00.

Informujemy, że do wyrobienia biletu miesięcznego potrzebne jest jedno zdjęcie. Koszt wkładki do biletu miesięcznego jednorazowo wynosi 1 zł.

 

Telefony 

(46) 86 299 27  

(46) 86 276 95

(46) 86 276 90

wew.

102 Sekretariat

105 Kasa

106 Kadry

107 Dział Drogowy

108 Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu

109 Magazyn

110 Dyspozytornia 

111 FAX

Adres e-mail

zkmsochaczew@op.pl

Konto:

PEKAO S.A. I O/Sochaczew

13124018221111000007207767

Konto do opłat dodatkowych:

PEKAO S.A. I O/Sochaczew

43124018221111001008310083

REGON   017319435

NIP 837-16-21-485